NOTICIES DESTACADES

03/08/2009
La protecció de les dades és una obligació per l'empresa ... un dret de la ciutadania.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades és la llei 15/1999 de 13 de desembre. Tant l'obligació de complir amb la llei com les sancions no tenen res a veure amb la magnitud de l'empresa ni amb el tipus d'activitat. Tothom és igual davant la llei. L’empresa ha de conèixer la Llei per a incorporar-la als seus processos, a la pròpia normativa i el personal ha de saber que forma part de la cultura de l’empresa. A tall d’exemple, dues dades referents a la seva incidència a Catalunya: Al 2007 es varen resoldre 399 procediments sancionadors (un 32,5% més que l’any anterior) i les sancions econòmiques varen ascendir fins als 19.600.000 euros. (49.000 euros de mitjana per expedient). Al 2008, es van resoldre 630 casos (45% més que l’any anterior) amb 535 sancions. Les multes van arribar als 22.600.000 euros.

+
Amb la col·laboració de la