Fins el 28 de setembre! Subvencions per activitats econòmiques 2018.

19/07/2018

Fins el 28 de setembre hi ha temps per presentar la solicitud per obtenir les subvencions per activitats econòmiques locals pel període de l'1 de setembre de 2017 al 31 d'agost de 2018.

Veure les bases

Subvencions per a les següents accions realitzades al municipi de Palafrugell:

Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques :

Capítol II.- Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques:

Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria:

Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic:

Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat:

Capítol VI.- Millora infraestructures exteriors establiments amb façana Passeig Cipsela de Llafranc.

Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel que el nombre de persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats subvencionades són homogènies en relació a les seves característiques.

En conseqüència, l’import de la subvenció serà d’un màxim de 2.000 euros per sol·licitant que compleixi els requisits d’admissió.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 28 de setembre de 2018 a les 13.30 h.

 

Pots trobar tots els models normalitzats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell, o bé clicant en aquest enllaç: https://seu.palafrugell.cat/tramits/documents-generics

Amb la col·laboració de la