Sobre l'IPEP

L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Palafrugell, amb personalitat jurídica pública descentralitzada. Des de la seva fundació l'any 2005, ha esdevingut l'eix vertebrador que agrupa i gestiona totes les àrees que formen part de l'entorn econòmic del municipi i fomenta el desenvolupament local a través de la col·laboració i vincle directe amb la pluralitat de petites i mitjanes empreses. 

L'IPEP compta amb un equip de persones especialitzades en els diferents àmbits de l'economia: Turisme, Comerç, Mercats, Ocupació, Empreses i Emprenedoria, bons coneixedors i coneixedores de la realitat de Palafrugell. 

A més de l'equip intern, l'Institut té una àmplia xarxa de recursos i aliances a nivell nacional i europeu: entitats financeres, professionals d'alt nivell, assessors econòmics i canal directe per a la obtenció de recursos per les empreses. 

Un bon treball conjunt entre l'administració local i el sector privat ha de permetre la millora en la gestió de les diferents àrees, i un augment i optimització dels recursos econòmics. 

Amb la col·laboració de la