El Pla d’Acció Comercial de Palafrugell avança

18/07/2018

El mes de febrer va ser l’últim cop que es va parlar públicament del Pla d’Acció Comercial durant la presentació final que es va fer per als comerciants, però la feina no s’atura.

Aquest acte va servir per presentar les línies estratègiques del Pla i per informar dels següents passos a fer: cercar empresaris/àries que haguessin participat en alguna de les fases del procés d’elaboració del pla d’acció comercial i que haguessin mostrat un interès per millorar el sector o bé, simplement, que haguessin mostrat aquest interès per millorar el sector. Aquesta tasca s’ha estat duent a terme durant aquests mesos.

Un cop trobats els escollits i les escollides s’han organitzat 3 grups de treball, coincidint amb les 3 línies estratègiques marcades pel propi pla d’acció. Recordem-les:

  1. Col·laboració, consens i integració
  2. Activitat comercial i competitivitat
  3. Paisatge comercial urbà

El mes de maig es van celebrar les primeres reunions amb cadascun dels grups de treball. L’objectiu d’aquestes reunions, de petit format, és poder desgranar aquestes línies estratègiques i treballar de manera àgil directament amb els comerciants els diversos temes que es proposen a la reunió i que tenen implicació directa amb el sector comercial.

La intenció és poder celebrar aquestes reunions de manera periòdica i continuada.

Si algun establiment està interessat a col·laborar en aquests grups de treball, pot posar-se en contacte amb l’IPEP al 972 61 18 20.

Comptem amb tu!

Amb la col·laboració de la