Palafrugell aposta per la bicicleta.

18/07/2018

Una de les prioritats és la construcció d’una via verda que uneixi Palafrugell amb Calella i Llafranc

En la línia de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, l’Ajuntament de Palafrugell es planteja la millora de les condicions de mobilitat en bicicleta al seu nucli urbà, augmentant la seguretat viària dels desplaçaments en bicicleta i fomentant una mobilitat més sostenible.

En aquest sentit la potencialitat del mode bicicleta abasta tant la mobilitat quotidiana (desplaçaments a centres escolars i de secundària, pavellons esportius, etc.) com la connectivitat amb les vies verdes i rutes en bicicleta ja existents a la comarca (xarxa cicloturística, Pirinexus, etc.), utilitzada per visitants al municipi i a la comarca.

És per això que s’està redactant un Pla de mobilitat de la bicicleta amb l’objectiu principal d’augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta a Palafrugell, així com millorar la seguretat dels mateixos, assolint una ciutat més inclusiva, més segura, amb menys emissions i més saludable. A més a més, també vol potenciar l’impacte del cicloturisme minimitzant a la vegada els efectes negatius que en poden derivar. Per això, abordarà el disseny de l’espai públic ciclable tenint en compte, entre altres, els següents criteris:

  • Facilitar els itineraris aconsellats per a bicicletes i dotar-los de continuïtat.
  • Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris, eliminant barreres físiques artificials.
  • Fomentar la seguretat viària, condicionant les seccions i les interseccions per tal de garantir una mobilitat segura
  • Millorar la senyalització específica per a ciclistes, etc.

Durant tot aquest any s’ha anat treballant amb l’anàlisi de la situació actual i, entre d’altres, s’han realitzat enquestes als cicloturistes. A mitjans de setembre es faran unes reunions de treball amb entitats i comerços implicats i durant el mes d’octubre es pretén tenir ja el pla llest per fer-ne la presentació.

Paral·lelament també s’està treballant en un projecte que ha de complir amb un d’aquests punts del Pla com és la creació d’una via verda paral·lela a l’autovia que va a les platges de Calella i Llafranc, que permetrà que els ciclistes tinguin el seu propi pas per poder anar a una de les zones més transitades del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament optarà a la subvenció que atorga la Generalitat per la realització de vies verdes en el territori.

L'opinió de l'IPEP

Palafrugell és una ciutat de tamany ideal per moure's en bici. Els beneficis en mobilitat i en la millora del medi ambient són motius més que suficients  per apostar per potenciar aquest model de transport. Però també des d'un punt de vista econòmic: el cicloturisme és una modalitat de turisme en alça que aporta molts beneficis. Perquè es tracta d'un turisme de qualitat, que valora el territori i s'hi mou en conseqüència; també es tracta d'un turisme desestacionalitzat: el pic de l'estiu no és precisament el millor moment per fer cicloturisme. Això permetrà a hotelers, restauradors, etc allargar la temporada. I, a més, vivim en una comarca ideal per a la pràctica d'aquest esport, amb vies verdes i xarxes de llarg recorregut ja desenvolupades i conegudes. Així doncs, des de l'IPEP creiem fermament en el potencial d'aquest model de transport i de turisme, doncs entenem que els beneficis que reportarà al conjunt de la població són molt superiors a les inversions que requereixi el seu gradual desenvolupament.

Amb la col·laboració de la