Pla estratègic de comerç

El municipi de Palafrugell compta amb una gran diversitat de recursos, així com de motors econòmics i turístics, que contribueixen al seu atractiu com a municipi.

Un d'aquests motors és el seu teixit comercial i de serveis, el qual compleix una funció de desenvolupament molt important, ja que contribueix a la riquesa turística del municipi, així com a la seva vertebració i cohesió, desenvolupant una funció social absolutament clau en la vida i el dinamisme de Palafrugell.

Malgrat l'empenta i la promoció que l'IPEP i el propi teixit associatiu ja fan d'aquest comerç, la realitat és que en el context econòmic actual, tot municipi ha de fer front a una gran diversitat de pressions comercials, econòmiques, socials i normatives, la qual cosa fa necessària una certa planificació estratègica al voltant del comerç urbà.

En aquest context, s'ha desenvolupat un pla d'acció comercial amb l'objectiu de contribuir a l'enfortiment i l'impuls del comerç local de Palafrugell, a partir d'una sèrie de mesures estratègiques, programes i accions específiques dissenyades per poder ser implementades durant els propers anys.

A continuació podeu consultar l'anàlisi de l'espai comercial urbà del nostre municipi. Un cop detallat aquest, es va començar a desenvolupar els objectius i accions per a l'enfortiment del comerç urba de Palafrugell. Consulta'ls en el pla d'acció.

 

Amb la col·laboració de la