Ajuts i subvencions

Aprovades les Subvencions per Activitat Econòmiques Locals 2018. Les Inversions subvencionables cobreixen les actuacions dutes a terme entre l'1 de Setembre de 2017 al 31 d'Agost de 2018. Les sol·licituds per a les subvencions poden presentar-se des d'ara i fins el 28 de Setembre del 2018 a les 13:30 al Registre de l'Ajuntament de Palafrugell (Edifici Municipal de Can Bech).

Els capítols d'actuacions subvencionables són:

  • Capítol I. - Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques.
  • Capítol II. - Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques.
  • Capítol III. - Foment de l'Emprenedoria.
  • Capítol IV. - Millora d'estalvi energètic.
  • Capítol V. - Foment de la innovació i la competitivitat.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que estiguin degudament als registres corresponents i que compleixin els següents requisits:

  • Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2017 i el 31 d'agost de 2018.
  • Que els titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
  • Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.500€ a excepció del Capítol II (Reforma dels establiments comercials) on la quantitat de la inversió ha de ser mínima de 4.000€, i del Capítol III (Foment de l'emprenedoria) on la inversió mínima ha de ser de 1.000€.
  • Que estiguin al corrent de les seves obligacions amb el departament d'activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
  • Que l'activitat estigui en funcionament del mateix titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.

El import de la subvenció serà d'un màxim de 2.000€ per sol·licitant que compleixi els requisits d'admissió. El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a un 35% si els destinataris són autònoms o empreses que han col·laborat d'alguna manera amb l'IPEP o de fins a un 20% per la resta.

Podeu consultar la informació detallada de la convocatòria a les següents bases per a la concessió de subvencions. També podeu descarregar els següents formularis necessaris per sol·licitar-les:

Formulari Sol·licitud Subvencions

Formulari Justificació Subvencions

Formulari Fitxa Creditor

Igualment es poden sol·licitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell o presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a la seu de l'IPEP.

 

Amb la col·laboració de la