Atenció al consumidor

El Servei d'atenció a persones consumidores de Palafrugell s'ofereix com a col·laborador de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Baix Empordà, per tal d'informar i de facilitar les gestions als seus ciutadans per l'adequat exercici dels drets com a persones consumidores i usuàries.

Els seus serveis estan dirigits a aquelles persones que compren bens, o que utilitzen serveis com a destinataris finals, en el municipi de Palafrugell; o que essent residents en el municipi necessitin informació en qualsevol aspecte relacionat amb consum.

Punt d'Atenció al Consumidor:

Les funcions que es realitzen són la de recepció de fulls de reclamació, queixes i denúncies i trasllats a l'organisme competent i atenció de consultes per facilitar informació sobre els procediments a seguir i la viabilitat de les demandes.

Horari d'atenció: De dimarts a divendres de 10h a les 13:30h, amb cita prèvia.

Per concertar una visita truca al 972 61 18 20.

 

Amb la col·laboració de la