Estratègia Turística de Palafrugell

La realització del document "Palafrugell, estratègia turística" neix de la voluntat de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i l'Associació Turística de Palafrugell (ATP) d'intentar establir un full de ruta per al desenvolupament del turisme al municipi a mig i llarg termini. 

S'ha volgut obtenir un document que serveixi per establir les guies a seguir per al futur, permetent d'aquesta manera generar plans d'actuació anuals que s'ajustin de manera més coherent amb les circumstàncies de cada moment i a les voluntats del teixit social i empresarial del municipi. Així doncs, en el cas de Palafrugell, es constata el paper del turisme en el dia a dia del municipi degut a la transversalitat de l'impacte d'aquesta activitat econòmica en la major part d'actors del territori. 

De fet, avui en dia, el turisme a més de ser una activitat econòmica també esdevé un mecanisme de posicionament de ciutat a partir dels valors que aquesta transmet. D'aquesta manera, cal enfocar el desenvolupament turístic no només com un acte de desenvolupament econòmic, sinó també com un acte de consolidació i afirmació d'identitat, el qual repercuteix sobre la societat de l'espai en global. 

Consulta tota l'estratègia turística en els següents documents: 

Palafrugell, estratègia turística: Situació i recursos. 

Palafrugell, estratègia turística: Mercats i competència

Palafrugell, estratègia turística: Els turistes i els agents locals. 

Palafrugell, estratègia turística: Els reptes turístics. 

 

Amb la col·laboració de la