Informació per a les empreses

Canal Empresa 
Web de la Generalitat amb informació rellevant sobre aspectes empresarials. 

Departament d'Empresa i Treball
Lloc web de la Generalitat amb informació i aspectes relacionats amb l'empresa, comerç, normatives, subvencions, etc. 

Acció 
Plataforma que promou la innovació i internacionalització d'empreses catalanes arreu del món. 

CTESC (Conell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

Òrgan consultiu i d'assessorament de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 

Polígons Industrials 
Web amb informació dels polígons industrials, terrenys i naus disponibles a Palafrugell. 

Bonificacions a la contractació laboral
Recull la normativa vigent en matèria d'incentius per la contractació.

 

Amb la col·laboració de la