Assistència per a la consolidació

L'Espai Empresa dóna suport gratuït a les empreses en tots aquells àmbits i temes que siguin necessaris. Per una banda, aquelles creades amb menys de tres anys de vida amb objectiu de facilitar la seva consolidació. Per altra, ofereix un servei d'assessorament empresarial per empreses amb problemes de supervivència o barreres al creixement, ajudant a orientar la seva estratègia de negoci.

Quines són les barreres al creixement?

  • Coneixement insuficient d'aspectes rellevants del mercat, impedint crear estratègies de penetració i posicionament efectives.
  • Falta de planificació i fixació d'objectius SMART del negoci.
  • Falta de definició i seguiment d'uns indicadors de resultat clar per detectar a temps possibles problemes en el negoci.
  • Falta de formació i actualització del món empresarial en persones emprenedores o ja regents d'un negoci.

Com us podem ajudar?

Podeu demanar hora de visita per tal de realitzar una primera consulta i segons les necessitats, establirem un programa a mida amb un calendari de visites ajustat a la vostra disponibilitat.

 

Amb la col·laboració de la