Projectes Ocupacionals del SOMI

Les inversions subvencionables que rep el SOMI permeten organitzar diversos programes per a la inserció de treball de les persones residents a Palafrugell.

L'Ajuntament a través de l'IPEP, ha tornat a sol·licitar enguany el programa subvencionat de "Contractació en pràctiques de persones joves titulades beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya", adreçat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els seus estudis universitaris o de formació professional i/o equivalent i que es troben en situació d'atur.

Conseqüentment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a través del SOC ha concedit a l'Ajuntament de Palafrugell una subvenció per un import de 11.000€ per a la contractació de 1 joves titulats, amb contractes de 6 mesos, per desenvolupar feines relacionades amb els seus estudis. El programa està cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020.

 

Amb la col·laboració de la