Projectes Ocupacionals del SOMI

Programes més habituals subvencionats per afavorir l’accés al treball i el desenvolupament  local a Palafrugell

Projectes de gestió directa

Programa de contractació de Joves en pràctiques

Aquest projecte que es porta terme a Palafrugell a través del SOMI està impulsat per la Unió Europea i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per facilitar l'accés als joves al mercat de treball amb feines vinculades als seus estudis professionals i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil. A través d’aquesta subvenció es poden contractar joves amb estudis durant 6 mesos per portar a terme projectes vinculats a diferents àrees de l’Ajuntament.

Agent Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

Els AODL són personal tècnic amb titulació superior que treballen en el marc de plans d’acció de desenvolupament local per dinamitzar, promoure i executar, polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica del municipi.

Treball i Formació (TRFO)

Programa subvencionat pel SOC que té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Dispositiu Inserció Laboral de La Sauleda “Treballa’t pel teu futur”

Es tracta d’un programa anual subvencionat pel SOC que permet orientar professionalment a les persones del barri de la Sauleda amb dificultats per accedir al treball. L’objectiu és donar eines i millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.

Projectes amb els quals ens coordinem per l’atenció directa de les persones que cerquen feina a Palafrugell

Referent d’ocupació juvenil

Es tracta d’un programa anual subvencionat pel SOC i ubicat a Can Genís que permet orientar professionalment els joves per inserir-los al món laboral o retornar-los al sistema educatiu.

Projectes que es realitzen al municipi en col·laboració amb altres institucions/entitats

Projecte Som Singulars

Programa subvencionat pel SOC que té per objectiu: incidir en el futur professional dels joves que ni estudien ni treballen perquè puguin incorporar-se al mercat de treball o retornar al sistema educatiu. Realitzen orientació laboral i un pla de treball individualitzat per cada jove, així com prospecció per l’aproximació al teixit empresarial i formació professionalitzadora a mida i suport per la recerca de feina durant tot el programa. També inclou pràctiques formatives a l’empresa.

Programa 40.2

Aquest programa subvencionat pel SOC està adreçat a la inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorn de salut mental. Ofereix servei especialitzat d’orientació, formació i suport a persones de la comarca amb diferents punts d’actuació, entre ells Palafrugell.

Programa 30 Plus

L’ objectiu d’aquest programa subvencionat pel SOC és facilitar la inserció de persones de més de 30 anys que es troben a l’atur. A través de la realització de diferents actuacions: per una banda ofereixen formació professionalitzadora especialitzada i després contractes de mínim de 6 mesos  i màxim 9 subvencionats per cobrir despeses salarials de cada contracte en empreses vinculades a la formació realitzada.

Programa Mesures Actives d’Inserció (MAIS)

El programa subvencionat pel SOC té per objectiu afavorir la inserció laboral de les persones perceptores de la renda garantida de ciutadania. Les línies de treball es dirigeixen a treballar el procés d’autoconeixement, el projecte vital, definir l’objectiu o objectius professionals, acompanyar en la reorientació laboral, desenvolupar competències, apropar la realitat actual del mercat de treball, així com, acompanyar en la recerca de feina i la inserció laboral.

Certificat de professionalitat en socorrisme en instal·lacions aquàtiques (380H)

Programa formatiu subvencionat pel SOC i/o pel Consorci de la formació contínua amb l’objectiu de capacitar 15 professionals per curs en l’àmbit del socorrisme.

 

Amb la col·laboració de la