Informació d'interès

Vida Laboral

Seu electrònica de la Seguretat Social per informació i accés a l'informe de vida laboral.

DARDO
Renovació en línea de la inscripció a l'atur.

Mesures pel suport dels joves
Incentius per a la contractació de joves.

Mesures pel suport dels discapacitats
Bonificacions i reduccions a la contractació laboral de persones amb discapacitat.

Bonificacions a la contractació laboral
Recull la normativa vigent en matèria d'incentius per la contractació.

Contractació a persones refugiades
Una oportunitat per a les empreses d'incorporar coneixement i ser solidàries.

Guia de tipus de contractes
Recull la normativa vigent en matèria de contractes de feina.

Parla.cat
Espai virtual d'aprenentage que posa a l'abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana.

Cercador de cursos formatius del SOC
Tota l'oferta formativa del SOC.

ACTIC - Certificat en competències TIC
Certificació acreditativa de la competència digital en l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació.

Institut Català de les Qualificacions Professionals
Eina que permet localitzar tota l'oferta de formació professional de Catalunya. Tendències del mercat laboral i dels sectors que generen ocupació.

Informació sobre el mercat laboral
Tendències del mercat laboral i dels sectors que generen ocupació.

Eines i reursos per trobar feina
Ajuts pel curriculum, entrevistes, proves de selecció, cerca de feina, etc.

Amb la col·laboració de la