Per on començar

L’inici del procés emprenedor pot ser confús, quan no trobem informació sobre el camí que hem de seguir per convertir la nostra idea en un model de negoci viable i motivador. Per això et recomanem revisar alguns punts imprescindibles en l’inici de teva aventura emprenedora:

1. Idea de negoci: No cal que sigui una idea molt original, sinó que aporti una solució a una necessitat real del mercat. Després ja treballarem perquè l’execució sigui la millor possible. Pots avaluar la teva idea amb el Test Idea de la Xarxa Emprèn.

2. Investigació de mercat: En funció dels recursos que disposem i del risc del projecte, podem fer un petit estudi més o menys exhaustiu. Com a mínim seria necessari identificar quins serien els nostres principals competidors i quina seria la nostra situació davant d’ells. Tampoc podem oblidar obtenir informació dels nostres potencials clients a través d’entrevistes a alguns contactes, enquestes o qualsevol altra via per conèixer millor les seves necessitats i l’opinió que tindrien respecte al nostre producte o servei. I si no coneixem el sector on volem iniciar el nostre projecte o si no tenim prou informació com per detallar la seva evolució, us recomanem que busqueu notícies de fonts fiables i estudis publicats, per veure que allà on esteu invertint esforços, temps i diners, realment tindrà una bona trajectòria i valdrà la pena. Amb tota aquesta informació podríem fer un anàlisi DAFO i avaluar les accions per millorar el projecte.

3. Tràmits i normativa: El desconeixement de la normativa en referència del teu negoci, no t’eximirà mai del seu compliment. Revisa i assessora’t sobre la normativa municipal i l’específica del teu sector, així com si cal tenir en compte altres sobre la protecció de dades personals, prevenció de riscos laborals, protecció de marques o noms comercials, consum, etc. Trobareu alguns dels tràmits més habituals aquí.

4. Model de negoci i pla econòmic: Per tal de veure si encaixen totes les peces del trencaclosques del teu projecte (clients, oferta, recursos, etc.) pots utilitzar la plantilla del Business Model Canvas que proposa la Xarxa Emprèn. També et recomanem fer un estudi de viabilitat econòmica i financera. El nostre servei et podrà ajudar amb aquesta etapa, on necessitarem un recull de la inversió inicial prevista i les despeses recurrents per tal de calcular el punt d’equilibri i definir una previsió de vendes.

5. Forma jurídica de l’empresa: A més del treball en Règim d’Autònoms, hi ha diferents opcions si volem constituir una empresa (societat limitada, societat limitada laboral, cooperativa, societat civil, etc.). El teu projecte podria encaixar en més d’una, així que et recomanem que et puguis assessorar prèviament per tal d’escollir la més adequada. Aquí tens un quadre amb informació sobre formes jurídiques, però et recomanem que ens demanis hor per tal de trobar la que més encaixa amb el teu projecte.

6. Finançament: En alguns casos, pot ser necessari cercar finançament extern per tal de poder iniciar el projecte emprenedor. En cas de que necessiteu  més recursos podeu consultar les opcions més utilitzades aquí.

Des del nostre Servei d'Emprenedoria et podem assessorar i acompanyar en totes les fases del teu projecte emprenedor, consulta els nostres serveis i funcionament aquí.

 

Segueix-nos a Linkedin

 

El Servei d'Emprenedoria compta amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de la