Com obtenir finançament

L'obtenció dels diners necessaris per tal de posar en marxa la nostra empresa pot ser un dels moments més durs de tot el procés. El més habitual és trobar que els ajuts públics en forma de subvencions no ens serveixin en aquesta primera fase, donat que la majoria requereixen haver fet una inversió prèvia que es pugui justificar mitjançant factures o comprovants de pagament. 

No obstant, podem disposar d'altres eines com la capitalització de l'atur, finançament bancari, plataformes de crowdfunding, entrada de nous socis, etc. 

Pots consultar la pàgina web del ICF (Institut Català de Finances) que impulsa i facilita l'accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya a partir de prèstecs i avals. A més, us recomenem consultar l'apartat d'enllaços d'interès, on podeu trobar informació sobre les diferents vies esmentades pel finançament. 

Demaneu-nos més informació i us ajudarem a aconseguir-ho. 

 

Amb la col·laboració de la