Subvencions per Activitats Econòmiques 2018-2019

10/09/2019

Aprovades les Subvencions per Activitats Econòmiques Locals 2019.

Les Inversions subvencionables cobreixen les actuacions dutes a terme entre l'1 de setembre de 2018 al 31 d'agost de 2019. Les sol·licituds per a les subvencions poden presentar-se des d'ara i fins el 30 de setembre del 2019 a les 13:30 al Registre de l'Ajuntament de Palafrugell (Edifici Municipal de Can Bech).

Els capítols d'actuacions subvencionables són:

 • Capítol I. - Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques.
 • Capítol II. - Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques.
 • Capítol III. - Foment de l'Emprenedoria.
 • Capítol IV. - Millora d'estalvi energètic.
 • Capítol V. - Foment de la innovació i la competitivitat.
 • Capítol VI. - Cessió de negoci.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que estiguin degudament als registres corresponents i que compleixin els següents requisits:

 • Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019.
 • Que els titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
 • Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.500€ a excepció del Capítol II (Reforma dels establiments comercials) on la quantitat de la inversió ha de ser mínima de 4.000€, i del Capítol III (Foment de l'emprenedoria) on la inversió mínima ha de ser de 1.000€.
 • Que estiguin al corrent de les seves obligacions amb el departament d'activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
 • Que l'activitat estigui en funcionament del mateix titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.

L'import de la subvenció serà d'un màxim de 2.000€ per sol·licitant que compleixi els requisits d'admissió. El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a un 35% si els destinataris són autònoms o empreses que han col·laborat d'alguna manera amb l'IPEP o de fins a un 20% per la resta.

Podeu consultar la informació detallada de la convocatòria a :

 1. Bases per a la concessió de subvencions per activitats econòmiques locals 2018-19 

 

Podeu descarregar els següents formularis necessaris per sol·licitar-les:

Formulari Sol·licitud Subvencions

Formulari Justificació Subvencions

Formulari Fitxa Creditor

Es poden sol·licitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell .

Amb la col·laboració de la