Subvencions per a joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil.

26/09/2017

La subvenció consisteix en un import fix de 9.100€ per a joves que es donin d’alta com a autònoms durant 12 mesos consecutius.

Garantia Juvenil, el programa per a donar una sortida professional a joves que ja han acabat els estudis, anuncia la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2017.
 
La subvenció consisteix en un import fix de 9.100 euros per a cada jove que es doni d’alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir-li uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat econòmica.
 
Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, que han d’estar inscrit al programa de Garantia Juvenil, que s’hagin donat d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2016 fins a 10 d’octubre de 2017.
 
El formulari de sol·licitud es pot obtenir i s’ha de presentar electrònicament, al Canal Empresa (http://canalempresa.cat), a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l’apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2017.

Amb la col·laboració de la