Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP (SOMI)

01/07/2022

Més de 441 llocs de treball gestionats a Palafrugell en el primer semestre de l’any 2022

El Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP (SOMI) ha atès 1691 consultes de persones demandants d’ocupació i 280 empreses.
 
El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell ha gestionat 246 ofertes de treball, generant 441 llocs de treball fins a finals de juny. Han utilitzat el servei  280 empreses, de les quals un 57’5% són del municipi, gràcies en la major part a la relació de proximitat amb les empreses que manté l’Institut de Promoció Econòmica.  La resta de les empreses provenen en un 24’11% de municipis propers i en un 18’39% amb seu extracomarcal i activitat a Palafrugell. 
 
El passat mes de març 2022 va tenir lloc a Palafrugell la sisena Jornada d’Oportunitats Laborals amb l’objectiu principal de proporcionar un espai de trobada entre empreses que tenen llocs vacants per cobrir i persones en cerca de feina abans de l’inici de la temporada turística. D’aquesta jornada s’extreuen les següents dades que ja estan incloses en el paràgraf anterior: 49 empreses participants, 111 ofertes de treball i 210 vacants presentades per 166 persones demandants d’Ocupació inscrites. D’aquestes, al final, 113 persones van arribar a realitzar entrevistes de feina. 
El SOMI també ha gestionat 1691 consultes de ciutadans en recerca i/o millora de feina i 969 persones s’han atès a través dels diferents serveis i programes ocupacionals i formatius pel foment del treball que desenvolupa, col•labora, coordina  i promou el SOMI a Palafrugell. 
 
El servei ha registrat 166 insercions al mercat de treball directe fins ara (tot i que aquesta dada no s’acabarà de completar fins a finals de juliol) i 205 insercions a programes ocupacionals i formatius per a la millora de l’ocupabilitat.  Per distribució per gènere,  no s’aprecia diferència significativa i l’edat mitjana de les persones inserides al mercat de treball és de 41 anys. S’han valorat  i enviat 1.335 persones candidates per cobrir les necessitats de les empreses.  Pel que fa a la tipologia d’ofertes gestionades, aquesta és la classificació per ordre de més sol•licitades:
 
1. Cambrers/eres i personal de cuina
2. Neteges en general i cambreres de pisos
3. Dependents/es i venedors/ores
4. Personal administratiu
5. Personal per muntatges i instal•lacions
 
Durant aquest semestre de l’any, es pot observar l’entrada continuada d’un gran volum d’ofertes de treball, però amb repunts més intensos els mesos de març, maig i juny coincidint amb l’inici de la temporada turística. S’ha accentuat, en un escenari postcovid, la dificultat per la cobertura de llocs de treball sobretot del sector de la hostaleria i de professionals d’oficis, com els vinculats a la construcció entre d’altres especialitzats o personal per la cura de persones dependents. En general, durant aquest primer semestre, hem detectat que hi ha una dificultat general de fidelització del personal treballador. 
 
Tot i així, el balanç és positiu i es denota un augment de l’activitat econòmica i del mercat de treball en general. 
Amb la col·laboració de la