Reconeixement Empresa i Dona

05/10/2022

Ets una empresa de Palafrugell liderada per una dona amb 25 anys o més de trajectòria?

Aquest reconeixement és per tu!

Es busca distingir les iniciatives empresarials liderades per dones, amb 25 o més anys de trajectòria; amb valors, promovent i valorant la persona i tenint un equilibri entre la competitivitat empresarial i la consciència social. Empreses que són  exemples del que la dona ha estat, és i serà, lluitant en el passat, per transformar el present i construir el futur.

Aquest reconeixement busca fer visibles exemples d’èxit al municipi, per poder oferir referents femenins que inspirin nous projectes; i no deixar perdre aquest talent essencial del nostre país.

 

Empreses beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquest reconeixement les empreses amb establiment operatiu a Palafrugell que exerceixin una activitat econòmica  vinculada al comerç, serveis i indústria, a excepció del sector hoteler, per ja comptar amb reconeixements propis dins el seu sector. 

Les activitats econòmiques poden estar constituïdes com a persones autònomes,  societats de responsabilitat limitada, societats anònimes, societats laborals o societats cooperatives. 

 

Requisits

Serà requisit necessari que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment.

Es considera requisit imprescindible no haver estat sancionada amb sanció ferma,  per cap infracció greu o molt greu, en el termini de tres anys anteriors a la candidatura per part de l’Ajuntament de Palafrugell o de qualsevol altre organisme.

 

Es valorarà les empreses atenent a:

  • Lideratge d’una dona en els darrers 25 anys.
  • Trajectòria professional sense interrupció de l’activitat.
  • La bona gestió ambiental de l’ activitat. 
  • Empreses amb esforç i trajectòria per impulsar el valor compartit.
  • Participació activa en el món de l’associacionisme. 
  • Haver introduït la utilització de noves tecnologies de gestió, comercialització i comunicació.
  • Trajectòria de reconegut prestigi que hagi contribuït al desenvolupament econòmic de Palafrugell.

Atorgament

L’acte de lliurament dels reconeixements es farà en acte públic i l’Ajuntament de Palafrugell i l’IPEP podran donar publicitat a les empreses guardonades.  

 

Els guardons són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

 

Sol·licitud 

Caldrà presentar en el formulari de sol·licitud un breu informe justificant el compliment dels requisits.

El tràmit per presentar una sol·licitud al Reconeixement Empresa i Dona només es pot fer per internet en el formulari específic habilitat per tramitar-ho, AQUÍ

El període de presentació de propostes serà fins el  30/11/2022.

 

Condicions


La presentació del formulari a l’IPEP significa l’acceptació de les bases per part de l’empresa. El seu incompliment suposarà la no acceptació de la candidatura.

Amb la col·laboració de la