Programa SOS Mentoring

09/06/2021

Programa d'acompanyament personalitzat per fer front als reptes derivats de la COVID-19

 

 

«SOS Mentoring» és un programa d’acom­panyament personalitzat i gratuït per a persones del col·lectiu de treballadors autònoms i microempreses de la demarcació, mitjançant el qual persones del món em­presarial i càrrecs directius amb experiència comparteixen el seu coneixement amb els beneficiaris del programa, oferint-los suport per afrontar l’actual situació econòmica deri­vada de la COVID-19.

 

El programa s’inicia el mes de maig del 2021 i finalitza el 31 de desembre del mateix any.

 

 

Qui pot participar en el programa?

 

Poden participar-hi com a beneficiaris persones del col·lectiu de treballadors autònoms i microempreses de qualsevol sector d’activitat, amb seu operativa i fiscal a la demarcació de Girona, amb el negoci en marxa i perspectives de futur que necessitin acompanyament expert, i amb actitud de deixar-se ajudar.

 

Poden participar-hi com a mentors voluntaris persones del món empresarial i càrrecs directius de qualsevol sector amb experiència en gestió, amb visió global de negoci, amb voluntat d’acompanyar i amb disponibilitat de temps.

 

Funcionament del programa

 

El programa consta de diverses etapes:

 

Selecció del beneficiari: mitjançant una entrevista en profunditat, un tècnic/a avalua la situació en què es troba el beneficiari/ària, la necessitat d’acompanyament i els objectius a assolir.

 

Selecció del mentor: mitjançant una entrevista en profunditat, un tècnic/a avalua les motivacions i l’experiència del voluntari/ària.

 

Sessió formativa: en el cas dels beneficiaris se’ls presenta el funcionament del programa, i en el cas dels mentors se’ls fa una formació avançada en tècniques de mentoria.

 

Assignació del mentor: a cada beneficiari se li assigna el mentor més adequat en funció de l’expertesa i de les necessitats detectades.

 

Mentoria: es fan reunions periòdiques en línia, d’una o dues hores, amb una freqüència setmanal o quinzenal i durant un període d’un a tres mesos, a determinar, amb l’objectiu d’anar analitzant i resolent conjuntament els reptes del negoci.

 

Més informació i inscripcions per a participar-hi AQUÍ

Amb la col·laboració de la