Programa per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

14/07/2023

El termini per sol·licitar els ajuts del Programa per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial s’ha prorrogat fins al 30 de juny de l’any 2024.

Aquesta línia d’ajuts està vigent des del 2019, any en què es va publicar la convocatòria amb un pressupost inicial de 49 milions d’euros. Aquest pressupost es va ampliar l’any 2021 amb 35 milions d’euros i el 2023 amb 25 milions d’euros. Actualment, encara té pressupost disponible i existeix la possibilitat d’una nova ampliació de la dotació de 44 milions d’euros més.

La línia d’ajuts té com a destinatàries tant les grans indústries com les petites i mitjanes empreses, i s’orienten a incentivar dues tipologies d’actuacions.

Per un costat, s’hi  poden acollir aquelles actuacions destinades a millorar els processos industrials -ja sigui mitjançant la renovació de maquinària per altra de nova més eficient o a través de la transformació del procés productiu- amb una inversió mínima de 75.000 euros.

Per l’altre, també s’hi poden acollir aquelles empreses que apliquin sistemes de gestió energètica a les seves instal·lacions o als seus processos productius, amb una inversió mínima de 30.000 euros.

L’import màxim d’ajuts per projectes és de 8 milions d’euros en una mateixa ubicació industrial.

 

Podeu trobar tota la informció dels tràmits i les bases <a data-cke-saved-href="https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/" href="https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/" onclick="window.open(this.href, " ',="" 'resizable="no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no');" return="" false;'="">AQUÍ

Amb la col·laboració de la