Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús.Més informació sobre les cookies Acceptar

PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2019-2020

16/01/2020

L’ Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, a través del seu Servei d’Ocupació Municipal, desenvolupa una nova edició del Programa Treball i Formació. 

Aquest programa és convocat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies a través del Servei d’Ocupació de Catalunya. S’executarà des del desembre de 2019 fins al desembre de 2020.

Aquesta subvenció disposa de tres línies d’ocupació; una adreçada a persones en situació d’atur majors de 45 anys, no perceptores de prestacions i/o subsidi; una per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i una altra específica per a dones aturades de llarga durada. Com a novetat d’aquesta nova convocatòria, s’inclou la subvenció d’un/a tècnic/a de coordinació per a facilitar la consecució del programa.

L’import subvencionat, incloent-hi les accions formatives i laborals, és de 219.145,24€, que, sumat a l’aportació de l’Ajuntament (10.145,27€) i la dedicació del personal propi, fa possible el seu desenvolupament per a ocupar un total de 16 persones, 5 amb contractes anuals i 11 de 6 mesos. El programa inclou un mínim de 60 hores de formació obligatòria a realitzar dintre de l’horari laboral.

Els llocs de treball són els següents:

5 agents cívics: l’objectiu general és millorar la comunicació amb la ciutadania mitjançant actuacions per a la conscienciació cívica sobre el compliment de les ordenances municipals i la pacificació del trànsit que promogui una convivència adequada.

4  auxiliars administratius/ives: l’objectiu genèric és donar suport a les tasques administratives de tots els processos de treball necessaris per aconseguir crear uns serveis d’atenció a la ciutadania més eficients i transparents, agilitzant els processos administratius i millorant la comunicació i informació a les persones.

6 peons/ajudants de pintura i lampisteria: l'objectiu general és la realització  d’inversions de millora als equipaments municipals en matèria d’optimització de la gestió energètica i de l’estalvi i l’eficiència, reforçant el nostre compromís amb el medi ambient i la seva sostenibilitat. Aquestes inversions s’emmarquen en dos àmbits professionals del sector de la construcció: la pintura i les instal·lacions. Les actuacions que es plantegen tindran un caràcter més qualitatiu que quantitatiu de cares a revalorar, també, el paper del parc immobiliari municipal envers els ciutadans.

1 tècnic/a coordinador/a: aquesta plaça no té condició de persona destinatària del programa. L’objectiu general d’aquesta figura serà garantir l’execució òptima del programa i la millora de l’ocupació de les persones beneficiàries.

En resum, el treballs que es desenvolupen dins les diferents àrees de l’ajuntament són d’interès públic i de competència municipal i consisteixen, d’una banda, en un reforç en les tasques de comunicació amb la ciutadania, i de l’altra, en el manteniment de la via pública i dependències municipals.

Amb l’esforç i dedicació de les àrees i el personal que les conformen es permet assolir l’objectiu del programa: contribuir com a entitat local a donar resposta a les necessitats de la ciutadania i els desajustos del mercat de treball a favor de la responsabilitat social amb el municipi i el seu entorn proper. D’aquesta manera els avantatges són per a les dues vessants; per una banda, l’entitat dona resposta a gestions i tràmits amb la ciutadania i millora la imatge del municipi. Per l’altra, es dona oportunitat a les persones amb més dificultats d’accedir al mercat de laboral des d’un entorn de treball real i amb formació en horari laboral.

Amb la col·laboració de la