Presentació de les conclusions del pla formatiu

25/11/2019

El Consell Comarcal del Baix Empordà presenta, aquest divendres, les conclusions referents a l'estudi del pla formatiu del Baix Empordà.

Durant la jornada es presentaran els resultats extrets de l'estudi i es dibuixaran les línies d'actuació de cara als pròxims anys.

La finalitat del treball era disposar d’una proposta de línies d’acció en l’àmbit de les polítiques de formació professionalitzadora en el territori, basada en un anàlisi socioeconòmica fonamentada en la detecció de les necessitats en diferents sectors professionals.

Perquè això fos factible es va implicar en el procés a tots els actors vinculats en les activitats formatives del territori, tant a nivell públic com privat, de manera que es generi xarxa i es pugui arribar a una planificació compartida per rendibilitzar recursos i esforços.

En aquest sentit es va comptar amb el sector privat i es va conèixer de primera mà les necessitats de les empreses, pel què es van realitzar vuit fòrums centrats en diferents sectors rellevants al Baix Empordà: restauració i hostaleria, càmpings, nàutica, comerç, servei a les persones, construcció, metall i agroalimentari.

En aquest context, Palafrugell va liderar el sector de la construcció i rehabilitació, un sector en estat de recuperació i amb possibilitats de generació d’ocupació i professionalització. Des del SOMI es va planificar i participar activament en la gestió del fòrum de la construcció que va tenir lloc al nostre municipi el passat 19 de juny i on hi van participar activament un total de 15 empreses del sector, tot un èxit.

Un cop recollit el punt de vista empresarial, s'ha fet el buidatge de totes les taules empresarials, s'han recollit els punts de vista dels operadors de formació i d’aquells agents públics i privats que despleguen polítiques de formació al territori i s'ha contrastat tota la informació, quedant així enllestida la diagnosi que permetrà la redacció del pla final de formació i la seva publicació i calendarització. 

Amb la col·laboració de la