Posada en marxa del FPO Dual a Palafrugell

03/02/2023

La formació és de socorrista aquàtic i tècnic/a de natació

El Servei d’Ocupació Municipal de l’Ipep (SOMI) ha col·laborat en els últims 4 anys amb l’empresa SH Concept Formació per poder oferir formació ocupacional subvencionada en socorrisme a Palafrugell, donada la manca de professionals qualificats, la demanda de les empreses i la nova oportunitat ocupacional que això representa, sobretot per als joves.

Des de llavors, s’han impartit diferents certificats de professionalitat d’aquesta especialitat concreta (380h), amb pràctiques en empresa, a Palafrugell. El Certificats de Professionalitat són acreditacions oficials vàlides a tot l’Estat i acrediten el domini de determinades competències que capaciten per a desenvolupar una activitat laboral. Els Certificats de Professionalitat formen part de la Formació Professional per a l'Ocupació i permeten l'accés al món laboral.

La valoració dels resultats d’aquest recurs formatiu ha estat bastant positiva, però no tots els joves finalitzaven l’itinerari i no tots els que el finalitzaven acabaven fent de socorristes. No es donava suficient resposta a les necessitats de les empreses tot i ser un bon recurs.

Durant aquest 2022,  La Generalitat, ha promogut un nou programa de formació professional ocupacional subvencionat al 100% pel SOC, amb fons SEPE, que combina formació professionalitzadora, contracte de formació en alternança a l’empresa amb sou per als joves i orientació laboral i tutorització individualitzada durant tot el programa per garantir el millor aprofitament del recurs.

El SOMI i SH Concept Formació han unit esforços per poder oferir aquest nou format a Palafrugell i el programa inclou dos Certificats de Professionalitat: un de socorrisme aquàtic i l’altre de tècnic/a de natació. El primer habilita per treballar de socorrista a piscines, parcs aquàtics i piscines naturals. Té accés directe al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). Per treballar de socorrista és obligatori estar inscrit al ROPEC. El segon habilita per treballar de professor/a de natació, de  coordinador/a d'activitats en instal·lacions aquàtiques d'empreses turístiques o entitats públiques i privades, de tutor/a esportiu/iva en esdeveniments i competicions, d’animador/a de jornades de recreació aquàtica, de  cronometradors, jutges i àrbitres de competicions no oficials en natació, de promotor/a esportiu/iva de natació i de competicions de nivell elemental o social i d'esdeveniments esportius de nivell bàsic.

Objectiu: facilitar a les persones joves en situació d’atur, amb manca de professionalització i dificultats per accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat a través de la formació dual i per altra banda, proporcionar persones treballadores qualificades a les empreses amb dificultats per trobar-ne.

El programa té 3 fases: formació, contractació i orientació de les persones joves.

Beneficiaris: joves de 16 a 29 anys en situació d’atur amb manca d’especialització professional.

15 places a Palafrugell, és a dir, 15 contractes de treball de 12 mesos de durada.

Espais: pràctica a la Piscina Municipal i teoria a Can Genís.

Temporalitat de la formació: de gener a desembre 2023

  • 1170h (65%) de treball per persona jove + 630h (35%) formació professionalitzadora
  • Sou jove = 950€ bruts/mes

Els joves realitzen el seu treball en diferents centres esportius privats i públics del territori pròxim.

Amb aquest nou format dual, els joves i les empreses poden gaudir de més avantatges que amb un sol certificat de professionalitat i garanteix més èxit de professionalittzació;

  • Tenen més pes les hores de pràctica professional que la formació.
  • Surten amb més seguretat per exercir la professió.
  • Tenen un contracte i un sou des de la primera setmana, essent aquest un gran incentiu per a formar-se.
  • El fet de combinar dos certificats, els dóna una qualificació menys estacional, ja que exercir com a monitor de natació complementa el socorrisme i dóna més ventall per ocupar-se la resta de l’any
  • Disposar d’una figura de tutor/a que els acompanyi i els doni suport durant tot el desenvolupament del programa, garanteix l’èxit i aprofitament i redueix l’abandonament.

 

*Dimarts 31 de gener “Telenotícies Comarques de TV3” va emetre un petit reportatge sobre aquesta formació a Palafrugell.

Veure'l AQUÍ

Amb la col·laboració de la