Palafrugell Comerç. Units amb el comerç

28/08/2020

Teniu un comerç? Fins el 31 d'agost us podeu adherir a la campanya comercial. 

Qui pot participar a la campanya?
 
Podran participar a la campanya Palafrugell Comerç. Units amb el comerç tots aquells establiments que estiguin donats d’alta en alguna de les següents agrupacions i epígrafs derivats de l’IAE per activitats empresarials:
 
Agrupació 64: Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en establiments permanents.
 
Grup 641: Comerç al detall de fruita, verdura, hortalissa i tubercle.
Grup 642: Comerç al detall de carns i menuts; de productes i derivats carnis elaborats; d’ous, aus, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos.
Grup 643: Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de la aqüicultura i de cargols.
Grup 644: Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes làctics.
Grup 645: Comerç al detall de vins i begudes de tota classe.
Grup 646: Comerç al detall de labors de tabac i d’articles de fumador. Han estat oberts durant l’estat d’alarma...
Grup 647: Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general. Excepció: 647.4 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general superiors a 400 m2.
 
Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents.
 
Grup 651: Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir.
Grup 652: Comerç al detall de medicaments i de productes farmacèutics; comerç al detall d’articles de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètica de tota classe; i de productes químics en general; comerç al detall d’herbes i plantes a herbolaris. Excepció: 652.1 Farmàcies.
Grup 653: Comerç al detall d’articles per a l’equipament de la llar i la construcció.
Grup 654: Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions;  i de maquinària, accessoris i peces de recanvi.
Grup 655: Comerç al detall de combustible, carburants i lubricants. Han estat oberts durant l’estat d’alarma...
Grup 656: Comerç al detall de béns usats tal com mobles, roba i estris ordinaris d’ús domèstic.
Grup 659: Altre comerç al detall.
 
Agrupació 67: Serveis d’alimentació
 
Grup 671: Serveis a restaurants.
Grup 672: Serveis a cafeteries.
Grup 673: de cafès i bars, amb i sense menjar.
Grup 674: Serveis especials de restaurants, cafeteries i cafè-bar.
Grup 677: Serveis prestats pels establiments classificats als grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora dels mateixos establiments. Altres serveis d’alimentació.
 
Agrupació 97: Serveis personals
 
Grup 971: Bugaderies, tintoreries i serveis similars.
Grup 972: Salons de perruqueria i instituts de bellesa.
Grup 973: Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies.
 
Com s’ha de fer la inscripció?
 
La inscripció a la campanya per part dels comerços s’ha de fer electrònicament clicant aquest enllaç Inscripció. Més informació: 972 61 18 20, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
 
El termini d’inscripció és del 30 de juliol al 31 d’agost de 2020, ambdós inclosos.
 
Un cop exhaurit aquest termini, es faran les comprovacions necessàries i es donaran d’alta els establiments que compleixin amb les condicions de participació a la campanya. L’establiment rebrà un correu electrònic de confirmació.
 
En el cas que el comerç s’adhereix a aquest servei, queda informat que les dades personals dels titulars o interlocutors dels establiments seran tractades per l’Ajuntament de Palafrugell en qualitat de responsable del tractament, amb finalitats de registre d’establiments adherits al programa de comerç local i enviament d’informació. 
Les dades es tractaran en compliment de missió d’interès públic i en base al consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). Les dades no es comuniquen a altres persones. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol•licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palafrugell. Més informació sobre protecció de dades a www.palafrugell.cat. 
 
Com s’articula la campanya?
 
Hi haurà una plataforma web, des d’on es gestionarà i s’articularà la campanya, tant per a les unitats familiars, com per als comerços. 
Aquesta plataforma web tindrà un espai per a cada establiment participant, per tal que aquest pugui fer les comprovacions de saldo dels beneficiaris, així com gestionar els imports que van descomptant, fins arribar a l’import màxim de 1.200€. Abans de l’inici de la campanya es farà una sessió formativa per conèixer la plataforma. Per aquest motiu, serà imprescindible que l'establiment participant disposi d'un dispositiu mòbil, ordinador o tauleta.
 
Al seu torn, els titulars de les unitats familiars també podran donar-se d’alta, de manera voluntària, a l’aplicació que hi ha vinculada a la plataforma web, des d’on podran veure quins establiments estan adherits a la campanya, a quins establiments han fet compres o de quin saldo disposen.
 
Material gràfic
 
L’establiment participant haurà de recollir, a partir del 17 i fins al 31 d’agost, el material gràfic que l’identifica com a establiment participant a la campanya, a l’IPEP, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
 
Quan i com es pot gastar l’ajut?
 
La campanya anirà de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2020. Durant aquest període de temps serà quan els titulars de les unitats familiars podran gastar aquests diners a qualsevol establiment adherit a la campanya i de qualsevol manera (sense un mínim de despesa, a un sol establiment o a més d’un) fins a esgotar el saldo.
 
El titular s’haurà d’identificar amb l’original del DNI, NIE o Passaport i el comerciant podrà comprovar, a la plataforma des d’on es gestionarà la campanya, que aquest document és beneficiari de l’ajuda i de quin import disposa. A continuació, el titular podrà fer la compra i descomptar aquest import o la quantitat que decideixi. Per la compra que faci se li lliurarà un tiquet per l’import efectivament pagat. 
 
Exemple: Si el titular fa una compra de 100 € i té un saldo de 20 € que vol descomptar, l’import final serà de 80 €, però el mateix tiquet hauran d’aparèixer aquests 20 € descomptats.
 
Quin import rebrà el comerç?
 
L’import màxim que podrà gestionar l’establiment adherit a la campanya serà de 1.200 €. Un cop s’arribi a aquest import, l’establiment no podrà bescanviar més ajudes de les unitats familiars i quedarà inhabilitat a la plataforma. D’aquesta manera, es pretén aconseguir un repartiment de l’ajuda més o menys equitatiu entre els comerços i que se’n puguin beneficiar quants més, millor.
 
Com es liquidarà aquest import al comerç?
 
L’empresa que gestiona la plataforma de la campanya facilitarà a l’Ajuntament de Palafrugell, a final de cada mes, el total d’operacions realitzades, de manera detallada i agrupant les operacions per cada comerç. Amb aquesta informació, que també tindrà el propi establiment a dins del seu espai, a la mateixa plataforma, l’establiment aquest haurà de presentar una única factura a l’Ajuntament, al final de la campanya, per tal que se li faci el pagament per l’import total dels descomptes fets als beneficiaris. L’import de la factura (IVA inclòs) coincidirà amb l’import total dels descomptes que apareixerà a la plataforma.
 
Les persones jurídiques hauran d’entrar la factura electrònicament. Les persones físiques ho podran fer o bé electrònicament o bé presentant-la presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’Ajuntament, al seu torn, comprovarà que l’import de la factura és correcte, la validarà i farà el pagament mitjançant transferència bancària al compte facilitat a la mateixa factura. 
El termini per presentar les factures finalitzarà el 30 de novembre de 2020. 

 

 

Amb la col·laboració de la