Oferta de contractació en pràctiques de 5 persones joves amb estudis

11/06/2021

Tens menys de 30 anys, estàs a l’atur i tens un títol relacionat amb les ofertes següents? 

L’Ajuntament de Palafrugell a través del Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP ha sol•licitat un any més el programa subvencionat de “Contractació en pràctiques de persones joves titulades beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya”.

Aquest programa permet la contractació de 5 persones joves per desenvolupar diferents projectes dins l’ajuntament. Enguany es cerquen aquests 5 perfils amb les titulacions següents entre d’altres estudis relacionats amb les tasques a desenvolupar:


•    Tècnic/a d’intervenció social.
Perfil vinculat a l’atenció a les persones: titulació en educació social,   treballador/a social, psicòleg/loga.

•    Tècnic/a ambiental.
Titulació en ciències ambientals o geografia i/o titulació en biologia, ciències del mar, geologia, enginyeria agrícola o forestal, amb estudis complementaris de gestió ambiental.

•    Agent digital.
Perfil de cicle formatiu de grau superior com a integrador/a social o cicle formatiu de grau superior en administració i gestió.

•    Tècnic/a de comunicació audiovisual.
Persones titulades en Comunicació audiovisual i multimèdia o un cicle formatiu de grau superior de realització o producció de vídeo, entre d’altres estudis relacionats a les tasques a desenvolupar.

•    Tècnic/a de gestió de residus.
Persones titulades en Ambientòleg/a, Biòleg/loga, Geògraf/a o bé amb un cicle formatiu de grau superior en Seguretat i Medi Ambient.


Els requisits per poder participar al procés de selecció són els següents:
-    Tenir màxim 29 anys.
-    Estar inscrit a l’Oficina de Treball com a (DONO) Demandant d’Ocupació No Ocupat.
-    Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.
-    Complir les condicions per contractació en pràctiques.
-    I no haver participat a les convocatòries 2019 o 2020.


S’ofereix un contracte en pràctiques de 6 mesos a jornada complerta a l’Ajuntament de Palafrugell amb incorporació al juliol 2021.


La contractació dels joves restarà condicionada a l' atorgament de la subvenció a l'Ajuntament de Palafrugell i en el cas, que la subvenció sigui inferior a allò sol•licitat, la mateixa entitat prioritzarà els llocs de treball segons necessitats del territori. En el cas d’estar interessats/des trobareu tota la informació sobre els requisis i el procediment a seguir a AQUÍ  Seu Electrònica Ajuntament de Palafrugell.                  

Amb la col·laboració de la