Nou pla per incentivar la contractació de treballadors/es majors de 45 anys

18/12/2018

Ajudes de fins el 100% de la jornada laboral per a noves contractacions.

Aquesta convocatòria té l'objectiu d'incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

Tens més de 45 anys i no trobes feina? Tens una empresa i necessites contractar personal? Ara el SOC us ho posa fàcil, perquè subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà arribar a un màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Els beneficiaris de rebre aquests ajuts són persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya.No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d'inserció i les empreses de treball temporal.

Les persones destinatàries de les ajudes han de ser persones en situació d'atur de 45 anys o més, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos, i no han d'haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Aquest nou pla compte amb un pressupost d'1 milió d’euros i el termini de sol·licituds va des de l'1 de desembre del 2018 al 15 de novembre del 2019, ambdós inclosos. 

Us adjuntem un enllaç a la Guia de Prescripcions Tècniques on us informen dels tràmits a seguir per demanar les ajudes corresponents. Les entitats beneficiàries han de fer arribar el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació annexa que s'ha d’ajuntar dins del mateix formulari a través de Gencat Tràmits.

Amb la col·laboració de la