Nou pla d'ajuts per a les empreses. Generalitat de Catalunya

26/01/2021

El Govern destinarà 618 milions d'euros a un nou pla d'ajuts per donar suport als col·lectius més afectats per la Covid-19 durant aquest primer trimestre de l'any

El Pla presentat avui pel Govern conté quatre línies, que inclouen des d’ajuts directes a treballadors autònoms, micro i petites empreses que es troben situació en d’expedient regular d’ocupació (ERTO);  a ajuts per a la formació de persones en ERTO.

Les línies són les següents:

La reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes.
Nova edició de l’ajut dels mesos de novembre i desembre per a persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la covid-19. L’ajut serà novament de 2.000 euros per treballador autònom i el rebran tots aquelles persones que el sol·licitin i compleixin els requisits. L’estimació que fa el Govern és d’un pressupost de 280 milions d’euros, de manera que es beneficiarien uns 140.000 treballadors autònoms.

L’ajut està dirigit a persones treballadores autònomes individuals o amb fins a 5 treballadors contractats, amb una base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, i amb un rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros. Són els mateixos requisits que a les dues convocatòries anteriors i hi podran accedir aquelles persones que ja el van rebre i aquelles que potser llavors no complien amb els requisits però ara sí.

El procediment per sol·licitar l’ajut serà el mateix que al desembre: a partir del registre a una nova base de dades de treballadors autònoms. Només serà necessari complir amb els requisits per poder registrar-se a la base de dades i s’accedirà a l’ajut directament.

Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO.

Es posa en marxa una nova línia d’ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es trobin en situació d’ERTO.

En aquest cas es destinarà un pressupost de 105 milions d’euros, amb la previsió d’arribar a aproximadament 175.000 persones. L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros però aquesta qüestió s’acabarà de concretar amb els agents socials.

Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO.

Aquest ajut a la formació està dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, tot prioritzant els sectors més afectats. L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral d’aquesta treballadors i ajudar en la seva possible  reorientació i requalificació.

Es destinarà als ajuts a la formació 25 milions d’euros i es preveu beneficiar uns 10.000 treballadors i treballadores en situació d’ERTO.

Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball

En concret, s’hi podran acollir les empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.

L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador a jornada completa en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa. Els 208 milions permetran cobrir tot l’univers de treballadors en ERTO de les micro i petites empreses, que són un total de 104.000. Per acollir-se als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021, i en cas d’incompliment perdrà la totalitat de la subvenció.  

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.

Finalment, el Govern també s’ha compromès a continuar donant suport als sectors directament afectats per les restriccions i mantenir les línies d’ajut extraordinàries.

A banda del pla presentat aquest dilluns, des de l’inici de la pandèmia el Govern de la Generalitat ja ha injectat 877 M€ a l’economia a través d’ajudes directes a empreses i actors socials que han patit directament les conseqüències de la crisi econòmica.

Veure la notícia sencera

Amb la col·laboració de la