La igualtat a la feina recompensa. PARTICIPA-HI!

11/10/2019

Busquem empreses de Palafrugell que hagin impulsat mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a la feina. Explica’ns la teva experiència. Les millors pràctiques tindran un reconeixement!

 

 

L’Ajuntament de Palafrugell compta amb el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes 2017-2020. Està elaborat per una comissió d’igualtat formada per diferents serveis municipals i entitats del municipi.

Consta de 6 eixos amb objectius i accions a desenvolupar, entre ells, l’eix 2 “Reorganització del treball i nous usos del temps” que promou accions que promoguin la igualtat en el món del treball.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha rebut una subvenció del Departament de treball i Afers Socials i Famílies per a implantar mesures d’igualtat en el treball adreçada al teixit empresarial durant aquest 2019.

D’aquesta manera, l’Ajuntament executa aquesta subvenció a través de l’IPEP, que té competències sobre el territori, les empreses i les persones en matèria de desenvolupament local.

 

Objectius

1. Conscienciar a la població en general de l’existència de la desigualtat entre dones i homes: àmbit educatiu, empresarial i familiar

2. Donar a conèixer dades actuals de la situació desfavorable de les dones en aquests àmbits

3. Promocionar els valors favorables a la igualtat de gènere: corresponsabilitat, apoderament i promoció de les dones i fomentar una actitud respectuosa i igualitària per raó de gènere.

4. Visualitzar el desenvolupament de bones pràctiques en el teixit empresarial en matèria d’igualtat

 

SI ETS UNA EMPRESA, PARTICIPA-HI

Participa al concurs que reconeix les bones pràctiques amb mesures o accions impulsades per les empreses per assolir la igualtat d’oportunitats en el treball. A les bases es poden veure els àmbits i la tipologia d’accions que es poden haver desenvolupat a les empreses.

Les empreses s’hi poden presentar del 16 de setembre fins al 31 d’Octubre de 2019.

El jurat serà constituït per membres de la Comissió d’Igualtat de Palafrugell.

L’empresa guanyadora obtindrà el reconeixement i difusió d’aquestes bones pràctiques en els canals de difusió habituals de l’Ajuntament de Palafrugell.

Veure bases del concurs

Formulari de participació al concurs

Veure normatives i recursos

 

Amb la col·laboració de la