La Generalitat multarà als allotjaments i intermediaris que no paguin la Taxa Turística.

11/01/2017

No pagar-la suposarà una infracció tributaria tipificada com a molt greu.

Els propietaris d’allotjaments turístics o els intermediaris que els gestionen podran ser multats en el cas que no abonin l’import de la Taxa Turística recaptada. La sanció serà d’un mínim de 600€ en el cas del allotjaments i de 2000€ en el cas dels intermediaris.

Aquesta mesura està prevista en el nou Règim Sancionador que contempla els nous pressupostos de la Generalitat per el 2017, pendents d’aprovació. Les multes poden arribar fins a un 300% de l’import impagat , amb un mínim de 600 euros per els propietaris de pisos o apartaments turístics i de 2000€ per als intermediaris (immobiliàries, pàgines web, etc.) quan l’import no abonat superi el 10% del total que haurien d’haver ingressat. El fet de no pagar la Taxa Turística suposarà una infracció tributaria tipificada com a molt greu.

També s’estableix com a sanció lleu –amb una sanció fixa de 300€- no consignar en l’autoliquidació de l’impost el codi d’identificació de l’allotjament, o consignar-lo de forma incomplerta o inexacte. No obstant, el procediment per establir aquest codi està pendent d’establir per part de l’Agència Trubutària de Catalunya, que serà l’encarregada de controlar i sancionar els possibles infractors.

Amb la col·laboració de la