L’IPEP promou la formació en socorrisme a Palafrugell

18/01/2021

El Servei d’Ocupació Municipal (SOMI) de l’Ipep parteix de la idea que la formació és una de les eines més importants en l'actual context per millorar l'ocupabilitat de les persones, facilitar un canvi professional i preparar-se per accedir a ocupacions amb futur en el món laboral. 

El SOMI va detectar a través de la gestió de la seva borsa de treball la manca de professionals en l’àmbit del socorrisme i això va ser el que va motivar la cerca de recursos per promocionar aquest tipus de formació a Palafrugell. 
 
El 28 de febrer de 2020 es va vehicular la signatura d’un conveni de col•laboració amb l’empresa SH Concept Formació per a la cessió d’espais municipals, mitjançant autorització d’ús privatiu, amb l’objectiu d’oferir formació ocupacional en l’àmbit del socorrisme, formació acreditada pel Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur.
 
A partir de llavors, el SOMI, juntament amb l’empresa SH Concept Formació va iniciar els tràmits per homologar espais públics a Palafrugell per poder emetre una certificació oficial en aquesta especialitat concreta. 
 
El passat 30 de setembre de 2020 la Generalitat va visitar l’edifici de Can Genís i la Piscina Municipal com a espais idonis per a la realització d’aquest tipus de formació.
 
El novembre del 2020 La Generalitat va certificar l’homologació d’aquestes aules i seguidament es va fer la sol•licitud de dos certificats de professionalitat en socorrisme per Palafrugell. 
 
Durant aquest passat mes de desembre de 2020, es va rebre la concessió dels 2 cursos de socorrisme de 380h i 15 alumnes que combinen la teoria i la pràctica professional i que s’iniciaran a finals de febrer en horari de matins a Palafrugell.
 
Els Certificats de professionalitat són programes formatius teòric-pràctics de llarga durada que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.
 
El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita que es tenen els coneixements i habilitats per desenvolupar una activitat laboral concreta, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.
 
La formació és totalment subvencionada i capacita per treballar en piscines a tota Catalunya i a l’estat espanyol. 
 
Els requisits per poder optar a aquesta formació són: 
- Tenir 18 anys
- Disposar del títol de la ESO
- Estar en situació d’atur i constar registrat a l’Oficina de Treball
- Per poder accedir al curs caldrà superar una entrevista personal i prova físico-aquàtica.
 
Per més informació trucar a: 672371690
 
Per reservar la teva plaça fes la teva pre-inscripció aquí: www.socorrismeaquatic.com/preinscripció
Amb la col·laboració de la