L’Ajuntament de Palafrugell, a través del Servei d’Ocupació Municipal de l' IPEP, acaba de contractar dos joves titulats en pràctiques.

20/08/2021

Aquestes contractacions formen part del projecte impulsat per la Unió Europea i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per facilitar l'accés als joves al mercat de treball, i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil.

 

Aquestes contractacions formen part del projecte impulsat per la Unió Europea i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per facilitar l'accés als joves al mercat de treball, i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil.

Es tracta de dos nois que desenvolupen les seves taques en l’àrea de Medi Ambient i en la de Comunicació. En concret, un tècnic ambiental que porta a terme tasques vinculades a adoptar les mesures d’adaptació enfront els canvis ambientals que estan per venir a nivell local; i un tècnic de comunicació audiovisual, que desenvolupa continguts audiovisuals referents a les diferents àrees de l’Ajuntament.

Processos oberts:

Actualment l’Ajuntament té oberts 3 processos més, destinats a joves menors de 30 anys beneficiaris del programa de Garantia Juvenil. Així doncs, es cerquen 3 perfils amb les titulacions següents o amb estudis relacionats:


•    Tècnic/a d’intervenció social. Perfil vinculat a l’atenció a les persones: titulació en educació social, treballador/a social, psicòleg/loga.


•    Agent digital. Perfil de cicle formatiu de grau superior com a integrador/a social o cicle formatiu de grau superior en administració i gestió.


•    Tècnic/a de gestió de residus. Persones titulades en Ambientòleg/a, Biòleg/loga, Geògraf/a o bé amb un cicle formatiu de grau superior en Seguretat i Medi Ambient.

Els requisits per poder participar al procés de selecció són: tenir màxim 29 anys, estar inscrit a l’Oficina de Treball com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) i al Programa de Garantia Juvenil, complir les condicions per contractació en pràctiques i no haver participat a les convocatòries 2019 o 2020.

Cada jove contractat comptarà amb la supervisió d’un tutor per avaluar la tasca desenvolupada. Els contractes tindran una durada de sis mesos a jornada complerta.

Els interessats/des poden inscriure’s i trobar més informació al lloc web de l'Ajuntament. 

Amb la col·laboració de la