Formació PLATAFORMES ELEVADORES Prevenció de Riscos Laborals

04/04/2018
OBJECTIUS:
Conscienciar als assistents dels perills reals a l’ utilització de les PEMP (accidents reals que han passat, factors de risc,...)
Donar pautes preventives per tenir els diferents factors de risc controlats

DESTINATARIS:

Persones que ja utilitzen les PEMP a la seva feina (i per tant coneixen el seu funcionament), amb la intenció d’emfasitzar en els riscos associats a la seva utilització i les precaucions a seguir.
Responsables de departaments on els treballadors al seu càrrec utilitzen PEMP, per poder així fer un seguiment en la implantació de les pautes segures i corregir desviacions respecte a les mateixes, en compliment de la seva obligació del concepte de “seguretat integrada”, al ser ells responsables de la seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec

 
TEMARI (TEORIA + PRÀCTICA + EXAMEN):

Assegurar-se de l’ assimilació real dels conceptes, mitjançant:

  • Formació teòrica de 4 h, amb la documentació corresponent  (check- list, etc..)
  • Examen i correcció
  • Pràctiques (utilització de PEMP amb un mínim de 20 minuts de pràctiques per a cada alumne)
Imprescindible tenir experiència en la conducció d'aquesta mena de plataformes

DATES: Dilluns 16 i dimecres 18 d'abril de 2018
 
LLOC DE REALITZACIÓ:
  • Teoria: Cambra de Comerç de Palamós - c/ Dídac Garrell i Tauler, 10, 2ª pl. (Galeries Carme) Palamós
  • Pràctica: Grues MIC (Carrer de les Manufactures del Suro, 2 -Palafrugell)
 
DESENVOLUPAMENT DEL CURS I HORARIS:
  •  1r. dia (16/04/18):  de 17:00 a 21:00 h: Teoria. Cambra de Comerç de Palamós (4 h)
  •  2n dia (18/04/18):  de 17:00 a 21:00 h:  Pràctica. Grues MIC (4 h)
 
PREU DEL CURS:
  • Membres Cambra i Particulars: 98 €
  • No membres:   130 €
Curs bonificable a través de la Fund. Tripartita (Drets tramitació: Consultar tarifes)
El preu del curs inclou documentació i Certificat acreditatiu

 
INSCRIPCIONS: Ompliu el formulari en línia
Amb la col·laboració de la