Finalitzen els contractes de 6 mesos del programa Treball i Formació 2019-2020

17/06/2020

L’Ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i, en concret, del Servei d’Ocupació Municipal (SOMI), fa anys que sol•licita i gestiona anualment el programa Treball i Formació.

Al llarg de la convocatòria 2019-2020 el SOC ha subvencionat 11 contractes de treball de 6 mesos que han finalitzat el passat 22 de juny. A més, 4 contractes de 12 mesos que continuaran treballant fins al desembre del 2020. El SOC també  subvenciona la formació obligatòria que s’ha de cursar durant el contracte, concretament 60 hores formatives per a cada participant. Malauradament, donada l’excepcionalitat que ha causat la crisi sanitària del COVID-19, els contractes de 6 mesos no han pogut gaudir d’aquesta formació presencialment, així com tampoc mitjançant eines telemàtiques per la manca de recursos informàtics dels participants. Tot i així, l’Ajuntament ha ofert diverses formacions online que alguns participants han pogut realitzar, així com altres formacions complementàries que es van poder dur a terme abans del confinament. 

El total de la subvenció atorgada era: 219.145,24€ que sumat a l’aportació de l’Ajuntament, ha fet possible el seu desenvolupament. 

El programa consta de 3 línies de subvenció:

Una dirigida a  la contractació de persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada,  majors de 45 anys, subvencionada pel Servicio Público de Empleo Estatal, i dues línies subvencionades  pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, dirigides a la contractació de persones  destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) i una altra a dones aturades de llarga durada. 

L’objectiu del programa és que les persones que hi participen els hi sigui més fàcil  trobar feina un cop finalitzin el programa , ja que disposen de més experiència i de més formació, el que els hi facilita el desenvolupament de diferents competències (algunes específiques del lloc de treball i d’altres més generals que poden ser útils en diferents feines. També cal destacar l’augment de la xarxa de contactes, entre d’altres). 

Les feines que realitzen tenen una finalitat d’utilitat pública i interès social. Els llocs de treball vinculats al programa per als contractes de 6 mesos enguany han estat els següents:

5 agents cíviques que tenen per objectiu millorar la comunicació amb la ciutadania mitjançant diverses actuacions per a la conscienciació cívica. Durant el confinament i l’estat d’alarma han tingut un paper molt important i la seva feina ha estat molt centrada en el compliment de les normatives municipals i estatals, especialment durant les fases de desescalada. Alhora han pogut informar a la ciutadania de diverses mesures de prevenció de risc de contagi del COVID-19. A més, han donat suport a accions complementàries de mesures per a la població en risc, com és el cas del repartiment de targetes d’aliments per a les famílies que tenien infants amb beques menjador. 

6 peons l’objectiu genèric dels quals és mantenir el bon estat de conservació del patrimoni immobiliari satisfent així les necessitats d’ús dels veïns del municipi. Dintre d’aquest perfil hi havia 4 peons de pintura i 2 peons de lampisteria. D’algunes de les millores que han realitzat quan a pintura es pot destacar la façana del Centre Municipal d’Educació i treballs de millora de murets, tanques i façanes de diversos carrers i escoles. En referència als lampistes, han realitzat tasques de manteniment de les instal•lacions municipals i reparació de les diverses averies que han pogut anar sortint, garantint d’aquesta manera amb les feines d’ambdós perfils la millora de l’aspecte del municipi i la seguretat de mantenir les instal•lacions sense cap risc per a la seguretat de les persones usuàries. 

Per últim, destacar per aquesta convocatòria del programa l’esforç i la dedicació, tant dels beneficiaris contractats com dels responsables i l’equip de cada àrea on estaven ubicats els treballadors, per a adaptar-se a la situació de pandèmia que ha provocat el COVID-19. Els canvis que s’han hagut de produir en la manera de treballar i la situació d’excepcionalitat no han estat obstacles per tal de seguir la línia que marca el programa i la consecució dels objectius definits a l’inici de la convocatòria. 

Amb la col·laboració de la