Finalitzen els contractes de 6 mesos del programa Treball i Formació

06/09/2019

L’Ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i, en concret, del Servei d’Ocupació Municipal (SOMI), fa anys que sol•licita i gestiona anualment el programa Treball i Formació.

Al llarg de la convocatòria 2018-2019 el SOC ha subvencionat 10 contractes de treball de 6 mesos que han finalitzat el passat mes de juliol, més 3 contractes més de 12 mesos que continuaran treballant amb nosaltres, el darrer fins a inicis del 2020. El SOC també  subvenciona la formació obligatòria que s’ha de cursar durant el contracte, concretament 60 hores formatives per a cada participant. El total de la subvenció atorgada és de: 156.023€ que sumat a l’aportació de l’Ajuntament, fa possible el seu desenvolupament.

El programa consta de 3 línies de subvenció:

Una dirigida a  la contractació de persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada,  més grans de 45 anys, subvencionada pel Servicio Público de Empleo Estatal. I dues línies subvencionades  pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 dirigides a la contractació de persones  destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) i una altra a dones amb càrregues familiars.

L’objectiu del programa és que les persones que hi participen els sigui més fàcil  trobar feina un cop finalitzin , ja que disposen de més experiència i de més formació, el que els hi facilita el desenvolupament de diferents competències algunes específiques del lloc de treball i d’altres més generals que poden ser útils en diferents feines  com l’augment de la xarxa de contactes, millora en l'ús de les noves tecnologies, entre d'altres.

Les feines que realitzen tenen una finalitat d’utilitat pública i interès social. Els llocs de treball vinculats al programa han estat:

2 informadors/es de carrer que tenen per objectiu millorar la comunicació amb la ciutadania mitjançant diverses actuacions per la conscienciació cívica.

5 auxiliars administratives que tenen com a objectiu genèric la transformació digital de l’Administració per la millora en eficiència, transparència, agilitat dels serveis prestats facilitant la comunicació i informació a les persones.

I 5 peons l’objectiu genèric dels quals és mantenir el bon estat de conservació del patrimoni immobiliari satisfent així les necessitats d’ús dels veïns del municipi.

Amb la col·laboració de la