Finalització amb balanç positiu del curs de neteja de superfícies

15/04/2024

Per l’adquisició de competències pel treball

El Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP (SOMI) ha col·laborat amb l’empresa Mansol Projectes SL dins el marc del “Programa Incorpora” de La Caixa, amb l’objectiu d’oferir a Palafrugell formació professionalitzadora del sector de la neteja de vidres i superfícies diverses, la qual es va realitzar durant els mesos d’octubre i novembre 2023.

Aquest projecte formatiu incloïa formació teòrica i pràctica relacionada amb la iniciació i professionalització del sector (amb un mòdul competencial i de noves tecnologies). A més d’això, es van gestionar pràctiques no laborals en empreses relacionades amb el sector. 

Durant els mesos de desembre i fins ara a l’abril, de les 14 persones que van finalitzar el curs, 11 han tingut l’oportunitat de realitzar les pràctiques esmenades, posant així en pràctica els coneixements adquirits, gràcies a la col·laboració de les empreses Aparthotel Arrels d’Empordà i La Bruixa Neteges Generals i Manteniments S.L.. 

Com a resultat d’aquesta acció formativa i la gestió de les pràctiques no laborals, de les 11 persones que van finalitzar tots els mòduls, 7 persones estan actualment treballant; 2 a través de La Bruixa Neteges Generals i Manteniments S.L. (amb la previsió de contractar una altra persona amb l’inici de la temporada), 1 altra s’ha donat d’alta com a autònoma en empresa familiar del sector, i les 4 restants han trobat feina a través de candidatura directa d’altres ofertes laborals.

El dia 10 d’abril ha tingut lloc l’entrega dels diplomes a la seu de l’IPEP, a la qual no han pogut assistir totes les persones que l’han obtingut, donat que els horaris laborals les ha impossibilitat ser-hi presents. 

Donem per finalitzat aquest projecte formatiu, el qual es valora molt positivament tenint en compte els resultats, tot esperant que aquestes persones puguin mantenir els seus llocs de treball. 

 

Amb la col·laboració de la