Finalitza la cinquena edició del programa 'Joves per l'ocupació'

06/04/2018

La cinquena edició del programa “Joves per l’ocupació” a Palafrugell aconsegueix un 75% d’inserció dels joves a l’Hostaleria

Un any més, l’IPEP en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà signa un conveni en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya per al desenvolupament del projecte amb durada de 15 mesos, de finals de 2016 al març del 2018.

Han participat 10 persones joves de Palafrugell d’un total de 40 de tota la comarca. El programa ha inclòs 300h de formació professionalitzadora en l’especialitat d’operacions bàsiques de bar i restaurant, així com accions de tutorització  i seguiment individualitzat, suport per a l’obtenció del graduat en educació secundària o el retorn al sistema educatiu, 100h de pràctiques en empresa per afavorir l’adquisició d’experiència professional i la possibilitat d’un contracte de formació en empresa de 6 mesos subvencionat per la Generalitat. L’objectiu principal del programa és afavorir la inserció laboral dels joves i/o fomentar el seu retorn al sistema educatiu.

El programa ha representat una iniciativa de suport a l’experiència pràctica dirigida a joves aturats d’entre 16 i 25 anys (o menors de 30 anys en cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%) que disposaven o no del graduat d’ESO, inscrits a les Oficines de Treball de la Generalitat i a Garantia Juvenil. El projecte respon a la realitat que hi ha determinats joves que necessiten un referent i aprendre un ofici que els pugui donar una oportunitat laboral.

Una vegada finalitzat el programa, podem concloure que els resultats han estat molt satisfactoris, doncs 9 dels 10 joves han superat la formació professionalitzadora de 300h i el que no l’han superat és per abandonament del projecte per inserció en empresa ordinària de Palafrugell. S’han signat 7 convenis de pràctiques en diferents empreses, s’han efectuat 17 contractes de treball al llarg dels 15 mesos, de manera que tots els joves menys un  han estat contractats laboralment i actualment, són 7 d’ells els que sabem del cert que continuen treballant. 5 dels joves també van matricular-se a la IOC per obtenir el graduat a distància i tot i que el procediment on-line és molt complexe sense suport per a aquests joves, n’hi ha un d’ells que continua satisfactòriament els estudis combinant-ho amb la feina.

Amb la col·laboració de la