Els protagonistes.

28/12/2017

La metodologia emprada per a realitzar el Pla d’Acció Comercial ha donat veu a molts comerciants palafrugellencs per tal de fer un acurat anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la seva situació i percepcions, així com als propis consumidors. Aquestes son les principals aportacions al debat.

El gruix de l’estudi del pla d’acció comercial de Palafrugell s’ha realitzat fent una sèrie d’entrevistes als protagonistes del sector. Per a l’anàlisi quantitativa s’ha entrevistat a 52 comerciants palafrugellencs per tal d’obtenir dades sobre el perfil dels comerciants, els horaris comercials, la marxa del negoci i l’evolució de les vendes, valoració de l’espai comercial urbà, suggeriments de millora, etc. Les dades obtingudes conformen una fotografia real de la situació del comerç a dia d’avui. Destaca que un 58% dels destacats considera la situació del seu negoci com a acceptable, un 29% la considera bona i un 13% la considera negativa; un 50% dels enquestats estimen que les vendes durant els darrers 10 anys han disminuït. La inversió en noves tecnologies es veu com una peça clau per millorar el negoci. Els comerciants també valoren positivament l’oferta de restauració que hi ha al poble, la varietat de l’oferta comercial existent i la imatge de les botigues. Per contra, com a valors negatius els comerciants destaquen la normativa comercial, la senyalització comercial, l’aparcament i l’accessibilitat a l’espai comercial urbà. Pel que fa a l’associacionisme comercial, el 75% dels enquestats no formen part de l’associació de comerciants ACOPA; d’aquests, un 58% estaria disposat a formar-ne part amb condicions. Entre els suggeriments de millora, els comerciants fan esment a la millora de l’accessibilitat motoritzada i del problema de l’aparcament, així com a un canvi en la modificació dels horaris de recollida de residus. Els enquestats també han proposat millores en horaris comercials, en la imatge dels espais comercials buits, o en l’augment de les ofertes d’oci i la dinamització comercial.

L’anàlisi qualitativa permet aprofundir sobre la situació del comerç més enllà de les xifres estadístiques. Per obtenir aquesta informació s’han fet entrevistes individualitzades a 12 comerciants del municipi, i s’han conduït tres entrevistes grupals amb un total conjunt de 35 participants. Les temàtiques abordades en aquestes entrevistes són: la imatge de l’oferta comercial, els mercats de Palafrugell, l’espai comercial urbà, l’associacionisme i la dinamització comercial.

Finalment, el pla d’acció comercial ha entrevistat a 577 consumidors de Palafrugell per tal que donin la seva pròpia visió del comerç palafrugellenc. D’aquestes 225 s’han fet a residents a Palafrugell, 198 a persones amb segona residència i 154 a persones de l’entorn proper. A tots ells se’ls ha preguntat sobre els seus hàbits de compra en diversos sectors comercials. La majoria valora positivament la imatge dels comerços i dels carrers comercials de Palafrugell, així com el tracte al públic, i coincideixen amb els comerciants en valorar més negativament l’accés motoritzat a les zones comercials i el tema de l’aparcament.

Podeu consultar el resultat detallat de totes aquestes entrevistes en el document complert de presentació del pla comercial que s’adjunta amb la notícia.

Amb la col·laboració de la