El SOMI en dades. 1er. Semestre 2024

05/07/2024

Més de 500 llocs de treball gesitonats

El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell (SOMI) ha atès 3974 consultes de persones demandants d’ocupació i 122 empreses

 

 

El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell ha gestionat 255 ofertes de treball, generant 501 llocs de treball fins a mitjans de juny. Han utilitzat el servei 122 empreses, de les quals la gran majoria són empreses locals i de l’entorn pròxim o amb activitat a Palafrugell, conseqüència de la relació de proximitat existent entre el teixit empresarial i l’Institut de Promoció Econòmica.  

El passat mes de març 2024 va tenir lloc a Palafrugell la vuitena Jornada d’Oportunitats Laborals amb l’objectiu principal de proporcionar un espai de trobada entre empreses que tenen llocs vacants per cobrir i persones en cerca de feina abans de l’inici de la temporada turística. D’aquesta jornada s’extreuen les següents dades que ja estan incloses en el paràgraf anterior: 48 empreses participants, 127 ofertes de treball i 243 vacants presentades per 178 persones candidates participants. Es van realitzar 614 entrevistes de feina i 67 persones van ser preseleccionades per les empreses amb possibilitats de contractació.

El SOMI també ha gestionat 3974 consultes de ciutadans en recerca i/o millora de feina que s’han atès a través dels diferents serveis i programes ocupacionals i formatius pel foment del treball que desenvolupa i promou el SOMI a Palafrugell en col·laboració amb altres administracions, entitats i agents socials del territori.

El servei ha registrat un total del 30% d’insercions al mercat de treball directe fins ara i gràcies a la seva gestió; tot i que aquesta dada està condicionada, sobretot, al retorn de les persones usuàries del servei i a l’empresariat, entre d’altres variables.  Una altra variable que condiciona el fet de la cobertura de vacants és que arriben ofertes de difícil cobertura de sectors amb manca de professionals qualificats i ofertes d’empreses de fora del municipi que insisteixen en fer ús de la nostra borsa de treball però la problemàtica de mobilitat en la nostra comarca no ajuda. Per distribució de gènere,  les dones arriben en un 16% més al servei que els homes i l’edat mitjana de les persones inserides al mercat de treball baixa a 35 anys. S’han valorat  i enviat 1294 persones candidates per cobrir les necessitats de les empreses.  

Pel que fa a la tipologia d’ofertes gestionades, aquesta és la classificació per ordre de més sol·licitades per les empreses:

  1. Neteges en general i cambreres de pisos
  2. Monitoratge de lleure
  3. Personal socorrista de platges
  4. Dependents/es i venedors/ores
  5. Personal de vigilància, sobretot de zona blava

I les ocupacions més sol·licitades per les persones en recerca de feina són:

  1. Atenció al públic i dependents/es de comerç
  2. Personal de caixa i reposició
  3. Personal administratiu i de recepció

Durant aquest semestre de l’any, es pot observar l’entrada continuada d’un gran volum d’ofertes de treball, però amb repunts més intensos els mesos de març, maig i juny coincidint amb l’inici de la temporada turística. Destaquem, la dificultat per la cobertura de llocs de treball, sobretot, del sector de l’hostaleria i de professionals d’oficis. A més especialització dels llocs de treball més difícil és la seva cobertura; cal retenir talent i qualificar professionals. Altres característiques de les ofertes que no s’han cobert són la necessitat de desplaçament amb mitjà propi, la temporalitat i les condicions de treball que s’ofereixen, és a dir, les ofertes que millor es cobreixen són les de proximitat, les que ofereixen millors condicions laborals de partida i les que ofereixen feina durant tot l’any. 

 

Amb la col·laboració de la