El SOMI en dades 1er. Semestre 2023

31/07/2023

Més de 521 llocs de treball gestionats

El Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP (SOMI) ha atès 4.249 consultes de persones demandants d’ocupació i 127 empreses

El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell ha gestionat 247 ofertes de treball, generant 521 llocs de treball fins a finals de juliol. Han utilitzat el servei  127 empreses, de les quals un 46% són del municipi, gràcies en la major part a la relació de proximitat amb les empreses que manté l’Institut de Promoció Econòmica.  La resta de les empreses provenen en un 22% de municipis propers i en un 32% amb seu extracomarcal i activitat a Palafrugell.

El passat mes de març 2023 va tenir lloc a Palafrugell la setena Jornada d’Oportunitats Laborals amb l’objectiu principal de proporcionar un espai de trobada entre empreses que tenen llocs vacants per cobrir i persones en cerca de feina abans de l’inici de la temporada turística. D’aquesta jornada s’extreuen les següents dades que ja estan incloses en el paràgraf anterior: 46 empreses participants, 109 ofertes de treball i 248 vacants presentades per 307 persones demandants d’Ocupació inscrites. D’aquestes, al final, 164 persones van arribar a realitzar entrevistes de feina. Ha estat l’edició amb més absentisme registrat. Un dels motius podria ser que és una època de l’any on es concentra la major oferta laboral i jornades d’aquests tipus en diferents municipis.

El SOMI també ha gestionat 4.249 consultes de ciutadans en recerca i/o millora de feina que s’han atès a través dels diferents serveis i programes ocupacionals i formatius pel foment del treball que desenvolupa, col·labora, coordina  i promou el SOMI a Palafrugell.

En la distribució per gènere en l’ús del servei, s’aprecia una diferència significativa: un 18% més de dones que homes. La franja d’edat majoritària és la de 25 a 44 anys seguida per la de 45 a 54, joves de 16 a 24 i finalment, majors de 55 anys. El 55%  dels usuaris no disposen d’especialització professional enfront del 45% restant.

El servei ha registrat un total del 41% d’insercions a empreses gràcies a la seva gestió, la resta s’ha cobert en un 38% per altres intermediaris, un 6% per contactes, un 3% per autocandidatures de les persones i un 12% per altres vies.  L’edat mitjana de les persones inserides al mercat de treball és de 41 anys. S’han valorat  i enviat 1.548 persones candidates per cobrir les necessitats de les empreses. 

Pel que fa a la tipologia d’ofertes gestionades, aquesta és la classificació dels llocs de treball més sol·licitats per les empreses:

  1. Monitor/a de lleure
  2. Auxiliars i cambrers/eres i personal de cuina
  3. Dependents/es i venedors/ores
  4. Vigilants, la majoria de zona blava
  5. Personal recepcionista
  6. Cambreres de pisos i personal de neteja

Durant aquest semestre de l’any, es pot observar l’entrada continuada d’un gran volum d’ofertes de treball, però amb repunts més intensos els mesos de gener, abril i maig coincidint amb l’inici de la temporada turística. En el que va d’any, hem pogut observar que hi ha hagut menys pics de concentració de l’oferta de treball que altres anys, fet que pot ser causat per la necessitat de planificar amb antelació la gestió dels recursos humans de les empreses donada la manca de professionals en molts sectors. Continua la dificultat per la cobertura de llocs de treball sobretot en el sector de l’hostaleria i de professionals d’oficis, com els vinculats a la construcció entre d’altres especialitzats o personal per la cura de persones dependents, socorristes i monitors titulats, entre d’altres. També continua fent-se evident la dificultat d’accés al mercat de treball dels més joves de 16 a 18 anys, quan encara no tenen la majoria d’edat i la necessitat d’ampliar la mirada inclusiva de les empreses que doni més oportunitat a les persones amb més dificultats, al mateix temps que caldria augmentar el compromís i l’esforç de les persones treballadores .

En general, durant aquest primer semestre, hem detectat que hi ha una dificultat general de fidelització del personal treballador.

Tot i així, el balanç és positiu i es denota un augment de l’activitat econòmica i del mercat de treball en general. Podríem dir que hi ha més oferta de feina que persones cercant, però potser caldrà canviar la mirada de quantitat a qualitat i plantejar-nos treballar tots plegats per incidir en generar oferta de més qualitat que ajudi a fidelitzar i professionalitzar les persones treballadores.

Clica la imatge per veure la infografia

Amb la col·laboració de la