Diagnosi Formativa de Palafrugell.

30/01/2018

L’àrea d’ocupació i formació de l’IPEP ha realitzat un minuciós treball per tal d’elaborar una diagnosi formativa del mercat de treball a Palafrugell. Un document que ha de servir per planificar futures actuacions en l’àmbit formatiu d’empreses i treballadors.

La Diagnosis Formativa de Palafrugell és un estudi detallat del mapa de recursos formatius del municipi, un anàlisis de l’oferta formativa, un anàlisi dels perfils professionals més sol·licitats i dels de difícil cobertura, així com els resultat d’una enquesta realitzada a 49 empreses de Palafrugell. Per fer-lo, s’han dividit en 27 les famílies professionals, segons les dades obtingudes. Aquestes dues diagnosi, la del mercat de treball i la formativa, són el punt de partida per a realitzar una planificació de la formació de cares al 2018 el més ajustada possible a la realitat concreta de Palafrugell.

El document prioritza per aquest any 2018 una sèrie d’actuacions formatives en unes famílies professionals concretes, que són:

  • Hostaleria i Turisme (especialment cambrer/a).
  • Comerç i Màrqueting (especialment dependent/a).
  • Indústria alimentària (peixateria i carnisseria).
  • Instal·lacions i manteniment (manteniment de piscines).
  • Obtenció de la TPC per persones a l’atur.
  • Idiomes (transversal a formació en competències tècniques i sensibilització).
  • Informàtica (sensibilització i difusió de recursos).
  • Accions per la detecció de perfils que es vulguin potenciar a nivell estratègic.

Totes aquestes formacions es proposen de fer conjuntament amb l’empresariat i en un format que permeti l’assistència de tothom. Són, doncs, píndoles formatives de curta durada i molt especialitzades, però que en cap cas substitueixen els estudis reglats que pot haver-hi en cada cas concret.

Trobareu el document sencer per a consulta, aquí.

Amb la col·laboració de la