Contractació de persones refugiades

13/04/2018

Una oportunitat per a les empreses d'incorporar coneixements i ser solidàries

A Catalunya, la ciutadania, les entitats, les empreses i  les administracions públiques treballem coordinament per acollir les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades  i perquè tinguin l’oportunitat de refer les seves vides al nostre país.

Han de recomençar,  i per això cal fer-los costat i ajudar-los a trobar feina: un lloc de treball és fonamental per avançar en el procés que portarà a aquestes persones i famílies a poder ser autònomes i a assolir la plena ciutadania.

En aquest sentit, el tríptic Com contractar persones refugiades  facilita una informació essencial: la contractació de persones refugiades és igual a la de les persones nacionals.

Si voleu incloure persones refugiades en processos de selecció de personal, podeu contactar amb el servei del 012 per telèfon o  per correu electrònic: 012immigracio@gencat.cat.  Els nostres professionals contactaran amb les entitats que s’ocupen de l’acollida de les persones refugiades, faran una primera selecció dels candidats i candidates i us proposaran els perfils més adequats per a cada demanda.

Veure més informació

Amb la col·laboració de la