CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES EN PRÀCTIQUES

27/10/2017

Titulades i beneficiàries del programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament a través de l'lPEP ha sol·licitat enguany el programa subvencionat de “Contractació en pràctiques de persones joves titulades beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya”,

Adreçat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els seus estudis universitaris o de formació professional i/o equivalent i que es troben en situació d’atur.

La contractació dels joves restarà condicionada a l'atorgament de la subvenció a l'Ajuntament de Palafrugell i en el cas, que la subvenció sigui inferior a allò sol·licitat, la mateixa entitat prioritzarà els llocs de treball segons necessitats del territori.

LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS:

 

Tècnic/a auxiliar de prospecció i comunicació

 

Tècnic/a auxiliar de l’àmbit social

 

Tècnic/a Administratiu/va

 

Tècnic/a  auxiliar en dret

 

En el cas d’estar interessats/des trobareu tota la informació i els requisits imprescindibles aquí

Amb la col·laboració de la