Avaluació i acreditació de competències professionals.

25/10/2017

Moltes persones que porten temps treballant en un ofici tenen competències professionals adquirides mitjançant els anys d’experiència i pràctica, però no tenen cap titulació oficial que ho acrediti. Ara en tenen l’oportunitat.

Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze instituts del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones.

S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial, sempre i quan disposin dels requisits d’experiència professional en algun dels quatre sectors que es convoquen: esports, dependència, instal·lacions i administració i gestió

Les persones interessades a participar han de presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa dels requisits en el centre educatiu escollit. 

La preinscripció està oberta del 23 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

Podeu trobar tota la informació necessària a: http://acreditat.gencat.cat/ca/

Amb la col·laboració de la