Ajuts per al foment de la contractació en la campanya agrària 2021

27/10/2021

Ajuts al sector agrari i per fomentar la contractació laboral 

Són ajuts adreçats a persones físiques empresàries i a empreses de com a màxim 10 treballadors del sector agrari per fomentar la contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per treballar en la campanya agrària a Catalunya, i per assegurar que, en el cas que s'hagi d'oferir allotjament a aquestes persones, l'allotjament compleix amb els requisits que estableix el conveni agropecuari de Catalunya.
 
Entitats beneficiàries
  • Les persones físiques o jurídiques amb un màxim de deu treballadors, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària.
  • S’exceptuen les cooperatives de segon grau, dedicades a l’elaboració del producte i no a la recollida.
  • S'exclouen, en aquesta convocatòria, les empreses de treball temporal.
Persones destinatàries
Persones que, en el moment de la contractació, siguin persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
Pressupost
1.000.000 d'euros.
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Conferència Sectorial)
 
Termini de presentació de les sol•licituds
Del 28 d'octubre fins a les 15.00 hores del 31 d’octubre de 2021.
 
Inici de les accions
Les contractacions objecte de la subvenció hauran d'haver iniciat a partir de l'1 d'abril de 2021.
 
Termini de les accions
El termini d’execució de les actuacions subvencionables és d’un mínim d’una setmana i d’un màxim de quatre setmanes.
 
Normativa
Resolució EMT/3165/2021, de 13 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Ajuts Agrària).
Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - Ajuts Agrària).
 
Contacte
Bústia de consulta: ajutsagraria.soc@gencat.cat
 
Amb la col·laboració de la