Ajuts pel foment de l’autoocupació de joves-2023

19/07/2023

Ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes.

El termini per sol·licitar l'ajut finalitza el 20 de setembre a les 15h

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria del programa d’ajuts de foment de l’autoocupació de joves.

Període per sol·licitar l'ajut: del 18 de juliol fins el 20 de setembre a les 15h

Principals requisits per optar a l'ajut:

Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.

Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat.

Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma entre el 1 de gener de  i 19 de setembre de 2023.

Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya.

Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

La quantia de l'ajut és de 15.120€ sempre que l'actvitat es mantingui per un mínim de 18 mesos.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa o a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.  

Els tràmits s’han de presentar per mitjans electrònics a través del Canal Empresa o a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Amb la col·laboració de la