Ajuts extraordinaris per a petites empreses - Generalitat de Catalunya

09/02/2021

Concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021.

Als efectes d'aquests ajuts, s'especifica la categoria de micro i petites empreses, segons l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 I 108 del Tractat:

Petita empresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.
Microempresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.
A efectes d'aquests ajuts també s'entenen beneficiàries, les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Queden exclosos com a beneficiaris d'aquestes bases els autònoms a títol individual.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

QUANTIA

L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

SOL·LICITUDS

Del 15 al 22 de febrer de 2021

Bases reguladores AQUÍ

Enllaç al tràmit AQUÍ

 

Amb la col·laboració de la