Ajuts a la solvència empresarial

18/11/2021

Atenció! Fins divendres 19 de novembre podeu fer la inscripció prèvia dels Ajuts per a la solvència empresarial (3a) encara que sigueu sol·licitants d’alguna de les altres inscripcions d’aquests ajuts.

NOVETATS❗

1️⃣ A més dels deutes a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, també son subvencionables els costos fixos pagats i no pagats (incloent lloguers, i ????subministraments entre d’altres).

2️⃣ Es poden pagar els deutes ???? des del moment en que es fa efectiva la inscripció prèvia si es reuneixen tots els requisits.

3️⃣ S'amplia l'àmbit temporal: es subvencionen deutes generats entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 procedents de contractes anteriors al 13 de març de 2021, i que no s’hagin sol·licitat en les anteriors convocatòries.

ℹ️ Tota la informació a

https://canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia

 

Amb la col·laboració de la