Ajuts a la contractació. Fundació Tresc

20/06/2023

Termini obert per presentar sol·licitud corresponent a la convocatòria d’ajuts a la contractació 2023

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat i amb problemàtica de salut mental

QUI LA POT DEMANAR?

Empreses de treball obert que contractin persones amb discapacitat durant l’exercici 2023 amb una jornada laboral a temps complet.
 
QUIN ÉS L'IMPORT DE L'AJUT?

L’import de l’ajut és de 7.560,00 euros per cada contracte de treball, amb una durada de 12 mesos i a temps complet. En el cas que la durada sigui inferior a 12 mesos l’import de l’ajuda serà la part proporcional (durada mínima 6 mesos). 
Subvenció compatible amb la bonificació a la seguretat social per la contractació de persones amb discapacitat.
 
QUIN TERMINI TÉ?

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà a les 15:00 del 30 de setembre de 2023.
 
COM SOL·LICITAR-LA?

Per sol·licitar l’ajut, les empreses han de cercar per “Ajuts a la Contractació”, i seleccionar l’opció “Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones en situació de vulnerabilitat”, l’enllaç a “Sol·licitar l’ajut 2023”. Un cop allà, han de seguir les instruccions que s’hi adjunten a l’apartat.
             

Resolució EMT/1245/2023 de 4 d’abril

Base reguladora ORDRE TSF/65/2018 d’11 de juny

Amb la col·laboració de la