Ajuts a la contractació de persones vulnerables

21/07/2021

L'objectiu és afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball, de persones especialment vulnerables

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2021.

 

Amb la col·laboració de la